top of page

VILKÅR FOR BRUK AV KULINA

 

Her finner du vilkårene for bruk av Kulina. Det er viktig informasjon som inkluderer detaljer om hvordan tjenestene våre skal brukes, vårt og ditt ansvar og hva du bør gjøre hvis du er bekymret for disse vilkårene, våre tjenester eller ønsker å slutte å bruke våre tjenester.

1. Partene, definisjoner og beskrivelse av tjenestene

Kulina er eid av Kulina AS (Vi, Oss, Vår, Våre eller Kulina) som er et registrert selskap i Norge med organisasjonsnummer 926 351 605 og med forretningsadresse på Steinkjellergaten 18, 5003 Bergen.

 

Bak Kulina står fem gründere: Henrik Hvashøj er styreleder og daglig leder. Didrik F. Tranvåg, Stian G. Gjerløw og Jon E. Haraldsvik er styremedlemmer og dataingeniører.  Martin Steffensen er styremedlem. 

 

Kulina er en mobilapplikasjon for digitale oppskrifter og kokebøker med tilhørende hjemmeside (kulina.no). Kulina er brukerstyrt. Det er brukerne selv som skaper oppskrifts- og kokeboksinnholdet. Brukerne kan finne andres oppskrifter og kokebøker, og brukerne kan selv legge ut egne oppskrifter og kokebøker. Oppskriftene brukes basert på Kulinas steg-for-steg system der ingredienser og bilder vises trinnvis. Kulina tilbyr også brukerne å sortere og lagre oppskrifter i egne kokebøker. Kulina har også en søke- og utforskfunksjon. Kulinas ytelser er samlet betegnet som Tjenestene

 

Når kunden (du eller deg) bruker Tjenestene, er det basert på en avtale mellom deg og oss som består av ditt samtykke til i) disse vilkårene (Vilkårene), ii) Vår personvernerklæring (som du kan lese her), jf. pkt. 17 og iii) Vår bruk av informasjonskapsler/cookies, jf. pkt 18. Dette betegnes samlet sett som Avtalen. Den gjelder både bruk av Kulinas app og hjemmeside. 

 

Kunden refererer til både juridiske og fysiske personer. Er Kunden en juridisk person, er Kunden fullt ut ansvarlig for at de enkelte brukerne som Kunden gir tilgang, overholder Avtalen.

2. Aksept av Vilkårene

I Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) eller nederst på hjemmesiden (kulina.no), kan du kan til enhver tid lese den nyeste versjonen av Vilkårene. Dato for seneste oppdatering fremgår i dokumentene. I registreringen (“onboarding”) må du samtykke til Vilkårene for å ta i bruk Tjenestene.  

 

Du erkjenner at når du oppretter en Kulina-bruker, og hver gang du bruker Tjenestene, vil du bli ansett å ha lest, forstått og gitt samtykke til Vilkårene. 

3. Habilitetskrav (alderskravet)

Du må være minst 16 år for å kunne gi gyldig samtykke til Vilkårene/Avtalen og deretter benytte Tjenestene. Dersom du er mellom 13 og 16 år, må vi ha samtykke fra den som har foreldreansvaret for deg før du kan benytte Tjenestene, jf. personopplysningsloven § 5/GDPR art. 8 nr. 1. Kulina innsamler ikke informasjon om brukernes alder. Dersom du er mellom 13 og 16 år, har du derfor plikt til å informere oss om dette slik at vi kan innhente samtykke fra den som har foreldreansvaret. Se Vår kontaktinformasjon under pkt 19.

4. Oppdatering av Vilkårene

Vi jobber uavbrutt med å forbedre Kulina. Dette kan medføre at Vilkårene må oppdateres. Oppdateringer kan også skyldes at virksomheten omorganiseres eller at nye lovkrav skal etterleves. Vi forbeholder oss retten til å endre Vilkårene uten forvarsel. 

 

Det er viktig for oss at du alltid kan bevare overblikk over Vilkårene. Dersom Vi oppdaterer Vilkårene, vil du få varsel om dette på e-post. Du har selv ansvar for at e-postadressen du har opplyst er korrekt og fungerer. Du har også selv ansvar for å sette deg inn i de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke foretar deg noe, regnes det som samtykke. Dersom du ikke vil gi samtykke til de oppdaterte vilkårene, må du slette din Kulina-bruker. Dette gjøres under  innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontoinnstillinger -) Slett bruker og all data. 

5. Sletting av profil

Sletting vil si at din Kulina-profil som helhet opphører med å eksistere. 

 

Du kan når som helst, og av hvilken som helst grunn, slette din Kulina-profil. Du har “rett til å bli glemt”, jf. GDPR art. 17. Dette gjøres under  innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontoinnstillinger -) Slett bruker og all data.  Etter dette opphører Avtalen. Opplysningene vi har om deg vil da bli slettet i løpet av 14 dager. Dersom du velger å slette profilen din, kan du ikke på et senere tidspunkt be oss om innsyn i dine personopplysninger ettersom vi ikke lenger har slike opplysninger om deg. 

 

Vi kan slette din profil uten forvarsel dersom du er under aldersgrensen, jf. pkt. 3, eller bryter andre av dine forpliktelser slik det fremgår av pkt. 6. Alt i alt må det foreligge brudd på Avtalen fra din side, for at vi av eget initiativ sletter din profil. 

6. Dine forpliktelser: Påbud og forbud

Påbud om korrekt identitet: Du garanterer herved at du oppgir korrekt informasjon om deg selv og bruker din rette identitet både ved registrering (Onboarding) og ved løpende bruk av Tjenestene. Vi har ikke ansvar for feil utfylt data. Det er strengt forbudt å utgi seg for å være en annen person enn man er. 

 

Påbud om å opplyse kilden. Dersom du ser, bruker eller lager andre brukeres oppskrifter i Kulina, og du omtaler eller gjengir oppskriften et annet sted i Kulina, eller på andre sosiale medier, såsom Instagram, Facebook, fysiske kokebøker eller lignende steder, er du forpliktet til å opplyse i) Kulina-brukerens navn og at oppskriften finne i Kulina og ii) innsette tekst, link eller symbol som viser hvor oppskriften finnes i Kulina.

 

Forbud mot misbruk: Enhver bruk av informasjon som ikke tilhører deg og der kilden ikke opplyses, jf. pkt. 6b i og ii, eller bruk av Tjenestene som på annen måte ikke følger Vilkårene, er misbruk. Vi har i så fall rett til å benytte dine personopplysninger til beskyttelse av de involverte partene og til risikoanalyser med formål om å unngå lignende misbruk i fremtiden. Vi forbeholder oss retten til å blokkere din videre bruk av Tjenestene dersom det foreligger misbruk.

 

Forbud mot kopiering: Ved bruk av Tjenestene er det ikke under noen omstendigheter tillatt å legge ut andres oppskrifter i eget navn (kopiering), uansett hvor den kopierte oppskriften stammer fra, som for eksempel en annen Kulina-bruker, en annens hjemmeside, blogg, digitale eller fysiske kokebok osv. Når det gjelder oppskriftstekst, er de fleste matoppskrifter inspirert av hverandre. Det er selvfølgelig tillatt, og ofte vil ingredienser og mengder gå igjen i mange oppskrifter som gjelder samme matrett, men selve presentasjonen, utformingen og formuleringene i oppskriften din må være dine egne. Når det gjelder oppskriftsbilder, er det aldri tillatt å kopiere andres matbilder og legge de ut i eget navn. Forbudet mot kopiering gjelder ikke dersom du har fått tillatelse fra opphavsmannen eller -kvinnen. Du har selv ansvar for å innhente og tolke slik samtykke.

 

Forbud mot støtende innhold: Kulina tilbyr brukerne å presentere seg selv, og kommunisere med andre brukere, på ulike måter. Du forplikter deg til å vise nettvett – det vil si frastå fra å skrive, eller henvise til, tekst eller laste opp bilder, video eller annet materiale, med et innhold som er ulovlig eller kan virke støtende, upassende, sårende, mobbende, sjikanerende, truende eller krenkende overfor andre. Dette omhandler, men er ikke begrenset til, innhold som på ulovlig, støtende, upassende, sårende, mobbende, sjikanerende, truende eller krenkende måte adresserer en brukers kjønn, seksuelle orientering, rase eller etnisitet, politiske orientering, utseende, helseforhold, bostedsområde, fagforeningsmedlemsskap osv. Det gjelder et absolutt forbud mot alt innhold som er seksuelt, pornografisk eller voldelig. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt. Dersom du ikke overholder dette forbudet, er du innforstått med at vi fjerner og sletter slik innhold uten forvarsel. Vi kan også slette din bruker i Kulina-appen dersom vi vurderer at manglende overholdelse av forbudet er alvorlig, , jf. pkt. 5 tredje ledd. 

 

Påbud om å si fra ved mistanke om misbruk. Dersom du mistenker at uvedkommende har skaffet seg adgang til din bruker og dine passord, har du meldeplikt. Du må straks si fra til oss, enten via appen under innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontakt oss eller via e-post (kontakt@kulina.no), slik at din bruker kan deaktiveres og fornyes på en sikker måte. Du har selv ansvar for å begrense skaden. Påbudet er innsatt for å beskytte deg mot andres misbruk av din profil og informasjonen som finnes på profilen din. 

 

Andre forbud. Ut over det som er bestemt i pkt. 6 a-f, forplikter du deg også til å ikke

- kopiere, modifisere, overføre, skape noen slags verk fra, gjøre bruk av eller på noe annet vis reprodusere opphavsrettslig beskyttet materiale, bilder, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter som er tilgjengelig gjennom Tjenestene; 

- utgi egne utsagn for å være støttet av Kulina dersom dette ikke er tilfellet; 

- laste opp virus, trojanske hester, malware, uønsket reklame (spam) eller annen skadelig kode, eller på annet vis sette Tjenestenes sikkerhet i fare;

- kopiere Kulinas design, varemerke eller koder til å lage en egen, identisk plattform;

- oppmuntre til, eller fremme noen slags aktivitet, som krenker Avtalen;

- bruke Tjenestene på en måte som kan forstyrre, ødelegge eller på negativt vis påvirke Tjenestene, serverne eller nettverkene knyttet til Kulina;

- bruke en form for applikasjon, metode eller system som er en robot, bot, edderkopp, søkerobot, skraper, nettstedssøker, innhentersystem, jailbreak, root eller en annen manuell eller automatisk innretning, metode eller prosess som har til formål å aksessere, innhente, indeksere, datautvinne eller på noe annet vis reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen i Tjenestene eller innholdet i Tjenestene;

- bruke eller utvikle tredjepartsapplikasjoner som samhandler med Kulina eller andre medlemmers innhold eller informasjon, uten vårt skriftlige samtykke;

- sondere, skanne eller på annet vis teste sårbarheten til våre tjenester eller andre systemer eller nettverk som er knyttet til Kulina;

- behandle Våre kundebehandlere og andre brukere av Kulina på en truende, støtende eller lignende nedverdigende måte;

- svindle andre Kulina-brukere;

- be andre Kulina-brukere om sensitiv informasjon, så som bankopplysninger eller passord;

- bruke en annen Kulina-brukers konto. 

- opprette en falsk profil, dvs. en Kulina-bruker der informasjonen om Deg ikke er korrekt. 

- bruke Kulina på en enhet som er låst opp ved Jailbreak eller Root. 

 

Som det fremgår av punktene over, gjør vi alt for å beskytte våre medlemmer slik at Kulina kan innfri sitt formål om å samle hele mat-Norge. Du er likevel innforstått med at alle Kulinas brukere selv er ansvarlige for deres innhold, og at vi derfor ikke kan garantere at alle brukere lever opp til Avtalen. Vi foretar for eksempel ikke bakgrunnssjekk av våre brukere. Vi skal likevel gjøre alt vi kan for at alle lever opp til Avtalen. Vi ønsker også din hjelp i denne forbindelse, jf. pkt. 8. 

 

Manglende overholdelse av et eller flere av punktene i pkt. 6 a-g, regnes som brudd på Vilkårene. Dersom vi har mistanke om brudd, har vi både rett til å undersøke og kontrollere din bruker, samt eventuelle tredjeparter knyttet til din bruker. Dersom Vi vurderer det foreligger brudd, kan Vi iverksette enhver rettslig handling for å stoppe eller rette opp bruddet. Vi kan også slette kontoen din uten forvarsel, etterfølgende varsel og refusjon, jf. pkt. 5 tredje ledd. 

 

7. Våre forpliktelser og dine rettigheter

Vi gir deg adgang til å bruke og nyte godt av Kulina og Tjenestene på den måten som er tillatt etter Avtalen. Tjenestene tilbys «som de er» eller «som tilgjengelige». Det du ser, er det du får. 

 

Vi jobber på spreng med å videreutvikle Kulina. Enhver programvare vi leverer til deg, kan du laste ned og installere, inkludert oppgraderinger, oppdateringer eller andre nye funksjoner. 

 

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Dette innebærer alltid at din bruker vil bli slettet ettersom det ikke er mulig å bruke Tjenestene uten å akseptere Vilkårene. Sletting (eller å trekke samtykket tilbake) gjøres under  innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontoinnstillinger -) Slett bruker og all data, jf. pkt. 5. 

 

Du har ellers en rekke ulike rettigheter knyttet til personvern. For å få rede på dette, ber vi deg vennligst om å lese Vår personvernserklæring, jf. pkt. 17.

 

8. Gi beskjed dersom du mener det foreligger brudd på forpliktelsene

Vi ønsker din hjelp ifbm. å kontrollere at alle brukere overholder Vilkårene. Dersom du opplever, eller har mistanke om, at andre brukere bryter forpliktelsene under pkt. 3, 6, eller andre deler av Avtalen, så ber vi deg gi beskjed til oss ved å trykke på «rapporter» som ligger under tre prikker på den profilen du ønsker å rapportere. Du kan også gi oss beskjed ved å trykke på Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontakt oss. I emnefeltet ber vi Deg skrive “Rapporter”, og i beskrivelsesfeltet ber vi Deg opplyse hvilken bruker det dreier seg om og hvilke brudd som du mener foreligger. Vi vil da hurtigst mulig undersøke saken. Fra og med vi har fått beskjed om slike eventuelle brudd fra Deg, er det opp til Oss å foreta en vurdering og eventuelt bestemme konsekvensene, såsom advarsel eller sletting.

 

Dersom du mener Vi ikke overholder Våre forpliktelser, jf. f.eks. pkt 7, kan du klage til oss. For å se fremgangsmåten for klage, se pkt. 16. 

 

9. Samtykke til at Ditt innhold fra Kulina blir synlig for andre i og utenfor Kulina

Kulinas formål er å samle alle matinteresserte på ett og samme sted og samtidig øke den enkelte brukerens popularitet. Alle Kulina-brukere må derfor være så synlige som mulig innenfor rammene av Avtalen. Uten synlighet, Kulina verken skape popularitet eller fellesskap. Under ser du utdypende bestemmelser om slik synlighet.  

 

Dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil og/eller kommentarer, likes, vurderinger og/eller følge/følger, som du selv har lagt ut offentlig i Kulina i form av bilder, tekst, tags, symboler, beskrivelser i fritekst og lignende, regnes som Ditt innhold. Du er innforstått med at Ditt innhold kan ses og deles av andre personer innenfor rammen av Avtalen.

 

Vær i denne forbindelse særlig oppmerksom på at: 

 

andre kan dele Ditt innhold via del-funksjonen. Ditt innhold kan deles, eller linkes til, av andre via ulike plattformer (Instagram, Snapchat, SMS osv.). For eksempel kan en person motta et bilde av din oppskrift i Kulina på SMS. Et annet eksempel er link til din oppskrift i Kulina ligger på en Instagramprofil. Dersom personen som mottar delingen trykker på bildet eller linken, tas vedkommende til Kulina der Ditt innhold kan ses. Du samtykker herved til at andre brukere kan benytte del-funksjonen slik som beskrevet over. Del-funksjonen er opprettet for at Ditt innhold skal bli sett av så mange personer som mulig. Dette er en betingelse for at Du kan bli populær (få likes, kommentarer, vurderinger, følgere osv.). 

 

andre kan dele Ditt innhold (oppskrifter) via kokebøker i Kulina. Kulina tilbyr alle brukere å opprette kokebøker som samler brukerens favorittoppskrifter på ett og samme sted. Du samtykker herved til at oppskriftene dine legges inn i en hvilken som helst kokebok opprettet av andre brukere. Det er ikke mulig å forby andre brukere å legge oppskriftene dine i en kokebok. 

 

andre og/eller Kulina kan legge Dine oppskriftsbilder som forsidebilde på en kokebok. Kulina tilbyr alle brukere å opprette kokebøker som samler brukerens favorittoppskrifter på ett og samme sted. Kulina legger automatisk et bilde fra en av kokebokens oppskrifter som forsidebilde på kokeboken. Kokebokens forsidebilde vil alltid stamme fra en oppskrift som er i kokeboken. Dersom det er et forsidebilde som stammer fra en av dine oppskrifter, vil andre brukere lett finne frem til dette ved å åpne kokeboken. Du samtykker herved til at bilder fra Dine oppskrifter kan legges som forsidebilde i en hvilken som helst kokebok. 

 

Kulina kan dele Ditt innhold via hjem- og utforsksystemet. Hjemsystemet, som er markert med hussymbol, veksler mellom to ulike teknikker for synlighet. Noen ganger vises oppskrifter kronologisk slik at de nyeste oppskriftene ligger øverst, mens de eldste oppskriftene ligger nederst. Andre ganger vises brukeren kun oppskrifter fra brukere som brukeren følger. Utforsksystemet, som er markert med forstørrelsesglass, synliggjør potensielt dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil, ved å foreslå innholdet til andre brukere i Kulina. Hvorvidt Ditt innhold foreslås til andre, avhenger av om innholdet fanges opp av Kulinas algoritmer for popularitet, nyhetsverdi, tags (såsom hurtig og enkel mat) osv. For eksempel vil de mest populære oppskriftene bli foreslått øverst i Kulinas utforsksystem. Algoritmene for utforsk er dynamiske, dvs. i løpende endring. Du samtykker herved til at Kulina, uten å varsle deg, kan foreslå dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil til andre Kulina-brukere ut fra Kulinas algoritmer. Kulinas utforsksystem er en betingelse for at du kan bli populær (få likes, kommentarer, vurderinger, følgere osv.). 

 

du ikke har noen form for rett til en slik synlighet eller eksponering som nevnes over. 

 

Dersom en av dine oppskrifter deles, og mottakeren åpner delingen, vil andres kommentarer, likes og vurderinger av din oppskrift, være synlige, slik som ellers i Kulina. Du aksepterer også at informasjon som andre bidrar med til dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil - såsom når andre liker, kommenterer eller vurderer dine oppskrifter eller følger din profil - er synlig for andre brukere i Kulina. Slik informasjon følger med i en eventuell deling.

 

Se vår personvernserklæring for ytterligere informasjon om hvordan personopplysninger behandles, jf Vilkårene pkt. 17 og Personvernerklæringen særlig pkt. 5. 

 

10. Ansvarsbegrensning

Vi gir ikke garantier av noe slag. Det er derfor ingen garanti for at

- Du blir fornøyd eller tilfreds med oppskriftene eller kokebøkene, verken dine egne eller andres;

- Du blir fornøyd med resultatet etter å ha fulgt en eller flere oppskrifter eller en eller flere oppskrifter i en kokebok;

- Du blir bedre til å lage mat, får gode matlagingsresultater eller lignende;

- Dine oppskriftene blir populære blant andre brukere;

- Dine oppskrifter blir synlige i Hjem- og/eller utforsksystemet;

- Tjenestene blir avbrutt, enten på grunn av vedlikehold eller fordi Kulina opphører med å eksistere;

- Tjenestene ikke inneholder feil, mangler eller på annet vis ikke fungerer optimalt; 

- Du ikke føler deg krenket av andre brukere eller at andre brukere ikke bryter Avtalen på andre måter, jf. pkt. 6. Kulina jobber imidlertid fortløpende med å unngå at slike brudd forekommer.

- informasjonen i Kulina er korrekt. Med informasjon menes all brukergenerert informasjon. Dette dekker blant annet, men ikke-uttømmende, beskrivelser av oppskrifter og/eller kokebøker, tags på oppskrifter og/eller kokebøker, profilbeskrivelser, vurderinger og/eller kommentering osv. Ansvarsbegrensningen gjelder uansett hvilken form informasjonen har, så som bilder, symboler, fritekst, tags osv. Kulina har ikke ressurser til å kontrollere om slik informasjon er korrekt. Dersom en bruker for eksempel har beskrevet en rett som “Norges mest populære julemiddag”, er det ingen garanti for at det faktisk er Norges mest populære julemiddag. Dersom en bruker for eksempel har tagget en oppskrift med “LavFODMAP”, “Lavkarbo” og “italiensk”, er det ingen garanti for at det faktisk er en LavFODMAP, lavkarbo og italiensk oppskrift. Vær særlig oppmerksom på ansvarsbegrensningen ifbm. helsemessig informasjon. Dersom en bruker for eksempel skriver på profil sin at vedkommende lager hjertevennlig mat, er det ingen garanti for at det faktisk er hjertevennlig mat som legges ut på profilen. Dersom en bruker for eksempel tagger en kokebok med “lavkarbo”, er det ingen garanti for at kokeboken kun inneholder lavkarbo-oppskrifter. Dersom en bruker tagger en oppskrift med “diabetes”, er det ingen garanti for at oppskriften faktisk er sukkerfri eller diabetesvennlig på andre måter. 

- tags for allergener er korrekte. Dette gjelder tilfeller der det i) ikke er allergen-tags på oppskriften. Dersom en oppskrift for eksempel ikke er tagget med “gluten”, “egg” og “skalldyr”, kan oppskriften likevel inneholder hhv. gluten, egg og skalldyr. Det gjelder også tilfeller der det ii) er allergen-tags på oppskriften. Dersom en oppskrift for eksempel er tagget med “gluten” og “egg”, kan oppskriften likevel være uten hhv. gluten og egg. Husk at Du alltid selv må kontrollere informasjonen i Kulina, særlig ingrediensene i en oppskrift. 

 

Du bekrefter herved at du er innforstått med ansvarbegrensningene i pkt. 10, herunder særlig bokstav i og j, vedrørende fravær av garantier for at oppskrifts-, kokeboks- og/eller profilinformasjon er helsemessig korrekt. Du er derfor også innforstått med at Du alltid selv må kontrollere om informasjonen i Kulina, blant annet ingrediensene i en oppskrift, kan være helseskadelig for Deg. Kulina har dermed ikke ansvar for eventuelle helseplager, økonomiske eller ikke-økonomiske personskader eller lignende som eventuelt måtte oppstå som følge av feilaktig informasjon, herunder feil tags på, eller beskrivelser av, oppskrifter, kokebøker og profiler i Kulina.

11. Ansvarsfraskrivelse

Vi fraskriver oss ansvaret for:

- eventuelt innhold du, andre brukere eller tredjeparter publiserer, sender eller mottar gjennom Kulina. Alt materiell som er nedlastet, eller på annet vis skaffet til veie gjennom bruk av Tjenestene, benyttes etter ditt eget skjønn og på eget ansvar;

- alle avtaler du eventuelt har inngått med tredjeparter, så som dagligvarekjeder, kjøkkenutstyrsprodusenter eller andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører i og utenfor oppskrifts- og matlagingsbransjen, som forutsetter Kulina. Det kan eksempelvis være sponsor- eller reklameavtaler vedrørende kjøkkenutstyr, dagligvarer eller lignende, som har grunnlag i din bruk av, eller popularitet på, Kulina. Du samtykker herved til at Kulina ikke er ansvarlig for at slike tredjepartsavtaler. Kulina kan derfor heller ikke gjøres til part, eller regresspart, i en eventuell tvist mellom deg og en tredjepart;

- kopiering av dine oppskrifter, jf. pkt. 6 d. Dersom du varsler slike forhold til oss, jf. pkt. 8, er vi forpliktet til å reagere, men likevel slik at Kulina ikke kan gjøres til part, eller regresspart, i en eventuell tvist mellom deg og den parten du mener har kopiert dine oppskrifter;

- indirekte, direkte, tilfeldige eller etterfølgende tap av enten økonomisk eller ikke-økonomisk art, som du mener medfører alminnelig eller strafferettslig erstatningsrettslig som har grunnlag i din tilgang, eller periodevise manglende tilgang, til Kulina uansett årsak, atferden eller innholdet til andre Kulina-brukere, at andre har brukt din Kulina-bruker eller har utgitt seg for å være deg, at appen er eller har vært blokkert av oss av grunner som viser seg å være feil, men som vi på et tidligere tidspunkt hadde rimelig grunn til at å anta var nødvendig, at ditt mobiltelefonnettverk ikke virker som forutsatt.

- eventuelle saksomkostninger, herunder blant annet advokatsalær eller honorar til annen type rådgivning, du måtte ha som er relatert til din bruk av Kulina eller andre Kulina-brukeres brudd på Avtalen med mindre saksomkostninger tilkjennes av en domstol der Kulina er part;

- at uvedkommende får tilgang til din bruker. Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto. Du står dermed som ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto, men husk å si ifra til oss dersom du har mistanke om slik aktivitet, jf. pkt. 6 f;

- data eller innhold på din brukerprofil som går tapt, uansett årsak. 

- at du gir fra deg økonomisk informasjon (f.eks. kredittkort- eller bankkontoopplysninger) eller sende penger til andre Kulina-brukere elektronisk eller på annen måte, jf. pkt. 6 g xii. 

- informasjon i Kulina som ikke er korrekt, jf. pkt. 10 i og j.

12. Rettskilder vedr. ansvarsbegrensning og -fraskrivelse 

Ansvarsbegrensningene og/eller -fraskrivelsene gjelder så langt loven tillater dette. Det kan derfor hende at ikke alle begrensninger og fraskrivelser gjelder for deg. Relevante rettskilder kan blant annet være lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) § 36 om urimelighet og § 37 som er en innarbeidelse av EU’s forbrukeravtaledirektiv, jf. direktiv 1993/13 via EØS-avtalen (31993L0013), jf. EØS-avtalen vedlegg XIX (Forbrukervern) nr. 7a. Også bestemmelser i lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) kan være relevante. Også EU direktivet 2019/770 kan på sikt være av relevans. 

 

Direktiv 1993/13 finner du her: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013

 

Direktivet 2019/770 finner du her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0770 

13. Våre tredjepartstjenester

Visse tjenester hos Kulina er levert av en tredjepart. Det gjelder tjenester som er for spesialiserte til at Kulina selv kan stå for programmeringen, eller tjenester der hensyn til økonomi og driftseffektivitet tilsier at en tredjepartsløsning er hensiktsmessig. Vi benytter utelukkende tredjepartsløsninger for at brukeropplevelsen av Kulina skal bli så bra som mulig. 

 

Disse tredjepartsløsningene er søkefunksjon (levert av Algolia), varslingssenter/pushvarsler (levert av PubNub), innsamling av anonym brukerinformasjon (levert av Google Analytics), backend (levert av Google firebase), oppbevaring av data på Googles servere i Hamburg og Wix’ plugin når det gjelder informasjonskapsler/cookies på hjemmesiden, jf. pkt. 18. 

 

Tredjeparter har egne vilkår og personvernerklæringer som Du må sette deg inn i på egen hånd. Vi har ingen innflytelse på innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysninger fra disse tredjepartene. 

 

Våre tredjeparter har følgende, selvstendige personvernerklæringer:

 

PubNub Privacy Policy: https://www.pubnub.com/legal/privacy-policy/

 

Algolia Privacy Policy: https://www.algolia.com/policies/privacy/

 

Google Firebase Privacy Policy: https://firebase.google.com/support/privacy

 

Google analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

 

Wix: https://www.wix.com/about/privacy

 

Du gir herved samtykke til at Kulina kan benytte disse tredjepartsløsningene, med dertilhørende personvernserklæringer, for å levere Tjenestene til deg så effektivt som mulig. 

14. Dine tredjepartsavtaler

Kulina åpner for at du kan inngå avtaler med tredjeparter som forutsetter Kulina (såkalt e-commerce i e-commerce). Med forutsetter menes at avtalen kun er mulig på grunn av din bruk av Kulina, såsom din popularitet, ditt antall av følgere osv. 

 

Dersom du inngår slike avtaler, er du selv fullt rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for dette og at avtalen overholder Vilkårene. Se også pkt. 11 b. 

 

Du har selv ansvar for å påse at de som på vegne av Kunden benytter seg Tjenestene, er kjent med Vilkårene.

 

15. Elektronisk kommunikasjon

Ved å akseptere Vilkårene samtykker du samtidig til at vi kan kommunisere med deg elektronisk, enten via kontaktskjema på vår nettside (kulina.no), gjennom Kulina-appen, via e-post til den e-postadressen du har registrert hos oss eller via din profil på andre sosiale medier. 

 

Det er ditt ansvar å sørge for at din kontaktinformasjon er korrekt, slik at vi kan kommunisere med deg elektronisk. Dersom Du trenger å oppdatere din e-postadresse, kan Du gjøre dette under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) –) Kontoinnstillinger –) Endre e-postadresse. 

 

Dersom du har spørsmål vedrørende vår elektroniske kommunikasjon, kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på vår hjemmeside (kulina.no), via Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontakt oss. Vi kan også kontaktes på e-post (kontakt@kulina.no). 

16. Klage

Alle eventuelle klager, uansett hva klagen måtte dreie seg om, kan du rette til oss enten via kontaktskjemaet på vår hjemmeside (kulina.no) eller via e-post kontakt@kulina.no. Vi anmoder om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med, eller bekymret for, Tjenestene, før du henvender deg til andre instanser. De fleste klagene kan løses allerede på dette stadiet. 

 

Dersom vi ikke er i stand til å imøtekomme klagen, og vi gir en begrunnelse du finner urimelig eller uforsvarlig eller lignende, kan du klage til Forbrukerrådet via deres hjemmeside (forbrukerradet.no). Dersom klagen gjelder personvern, kan den også sendes til Datatilsynet (datatilsynet.no). Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, jf. personopplysningsloven § 20.

 

17. Personvern

Som nevnt under pkt. 1 fjerde ledd må du også aksepterer vår personvernerklæring for å benytte Tjenestene (link). Vi registrerer dine personopplysninger utelukkende med formål om å tilby Tjenestene. Vi behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger. Våre personvernregler angir måtene vi innsamler, lagrer og behandler data knyttet til din bruk av Tjenestene og inkluderer blant annet detaljer om dine rettigheter til å få tilgang til og be om korrigering av informasjon som vi har. Les Vår personvernerklæring nøye. Du finner den inne i Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) –) Les hvordan vi håndterer personvern. Den ligger også nederst på vår hjemmeside (kulina.no).
 

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller hvordan du kan utøve dine rettigheter i forbindelse med dette, kontakt oss på via kontaktskjema på Vår hjemmeside (Kulina.no) eller på e-post (kontakt@kulina.no). 

 

18. Informasjonskapsler (cookies)

Som nevnt under pkt. 1 fjerde ledd må Du også akseptere Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) som utelukkende gjelder Vår hjemmeside (kulina.no). Disse retningslinjene finner du som en del av Vår personvernerklæring. Du finner den inne i Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Les hvordan vi håndterer personvern. Den ligger også nederst på vår hjemmeside (kulina.no).

 

19. Vår kontaktinformasjon

 

Vi er alltid interessert i å høre fra deg, uansett hva henvendelsen måtte gjelde. Vi kan til enhver tid kontaktes via kontaktskjemaet på vår hjemmeside (kulina.no) eller via Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontakt oss. Vi kan også kontaktes på e-post (kontakt@kulina.no). Vi svarer Deg så fort som mulig. 

 

20. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett med Bergen tingrett som verneting. 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 30. april 2022. 

bottom of page